Bryston, speakers

Bryston set met Middle T luidsprekers.

Ik heb een tweedeling gemaakt m.b.t. luidsprekers, actief – passief en draadloos.

Klik hier om door te gaan naar actieve en passieve luidsprekers van Bryston.
Klik hier om door te gaan naar de Bryfi Wireless serie.

James Tanner presenteert het concept T-Rex (maart 2020), waar hij een paar jaar geleden al melding van maakte. Ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk op de markt komt.

Concept Bryston T-Rex.

Onderstaand foto’s van het fabricageproces van een Bryston Model T luidspreker: